Walk and talk (Walk & talk) är en populär mötesform som passar väldigt bra då man behöver dryfta saker två och två. Tex personliga utvecklingssamtal, förhandlingar, planeringsmöten, strategidiskussioner osv.

Enligt wikipedia så har termen sitt ursprung i film- och TV-världen där scener ofta förekommer där karaktärer i en film eller scen har en dialog medan de promenerar. Sedan har termen lyfts in i affärslivet och det ursprungliga syftet var då att det var ett sätt att visa både hur upptagen och uppbokad en person är men även hur effektiv man är när man river av ett möte medan man förflyttar sig mellan A och B.

Men det finns numera flera rön som visar att det finns flera positiva effekter med att ha ett möte under en promenad. Det är skillnad på att sitta mitt emot varandra på varsin sida om ett skrivbord eller mötesbord och att ha mötet medan man går parallellt med varandra i samma riktning.

Det finns andra undersökningar som kommit fram till att fysisk aktivitet ökar kreativiteten. Så efter ett walk and talk-möte är det perfekt att ha en kreativ session då nya idéer exempelvis ska spånas fram.

Vi har de bästa tänkbara förutsättningarna för walk and talk

På Noors slott finns de allra bästa förutsättningarna för walk and talk: Vi har en stor egen slottsträdgård dit allmänheten inte har tillträde så ni kan ha ert walk and talk ifred. Och på slottet finns mötesrum för både stora och små sällskap för de mer traditionella mötena och för konferensen i stort.

Bilden ovan är från i september. Just nu behöver snön bara smälta bort så parken blir tillgänglig för hälsosamma, nyttiga och givande promenader för våra konferensgäster.

(Vi har skrivit om Walk & talk tidigare här)