Walk & talk på en konferens är ett uppskattat inslag som passar väldigt bra då man behöver dryfta saker två och två. Tex personliga utvecklingssamtal, förhandlingar, planeringsmöten, strategidiskussioner osv. Det gäller verkligen att ta vara och njuta av denna tiden på året. Grönskan är helt fantastisk och alla dofter av sommar är påtaglig. Vi har även en runda på 3km som man kan gå om man vill gå lite längre. Vem kan säga nej till ett walk & talk i en slottsträdgård?

Enligt wikipedia så har termen sitt ursprung i film- och TV-världen. Scener där karaktärer i en film eller scen har en dialog medan de promenerar. Sedan har termen lyfts in i affärslivet. Det ursprungliga syftet var då att det var ett sätt att visa både hur upptagen och uppbokad en person är. Men även hur effektiv man är när man river av ett möte medan man förflyttar sig mellan A och B.

Det finns flera rön som visar att det finns flera positiva effekter med att ha ett möte under en promenad. Det är skillnad på att sitta mitt emot varandra på varsin sida om ett skrivbord eller mötesbord och att ha mötet medan man går parallellt med varandra i samma riktning.

Det finns andra undersökningar som kommit fram till att fysisk aktivitet ökar kreativiteten. Så efter ett walk and talk-möte är det perfekt att ha en kreativ session då nya idéer exempelvis ska spånas fram.

Vi har de bästa tänkbara förutsättningarna för walk & talk på din konferens

På Noors slott finns de allra bästa förutsättningarna för walk & talk: Vi har en stor slottsträdgård dit allmänheten inte har tillträde så ni kan ha ert walk & talk ifred. Och på slottet finns mötesrum för både stora och små sällskap för de mer traditionella mötena och för konferensen i stort.

Läs mer om våra olika konferensupplägg här!