UTMÄRKELSER

Genom åren har vi fått lite utmärkelser som vi är så stolta och glada för!

Bokning

018-38 05 00 Skicka förfrågan

Nominerade till Stora Turismpriset 2023

Noors slott är Sveriges minsta barockslott och ett av Sveriges få bevarade karolinska träslott från stormaktstiden på 1600-talet. Slottet har haft olika funktioner genom åren, men drivs sedan 2004 som en konferensanläggning av Sofia & Håkan Hjärner med familj. Under Sofias ledning har verksamheten kontinuerligt utvecklats genom hennes förmåga att först lyssna in och sedan fatta strategiska beslut. Hos Noors står gästen alltid i fokus och man har lyckats få till en avspänd atmosfär i exklusiv avskildhet och med ett genuint intresse från medarbetarna för att göra vistelsen för gästerna minnesvärd. Man nyttjar platsens styrkor i en avkopplande och vacker historisk miljö, i närheten av större städer och Arlanda. Hit hittar både svenska och internationella gäster. Noors har en unik nisch genom sitt erbjudande. Här kan varje konferensgrupp få avskildhet med egna konferensrum, äta luncher och middagar i egen matsal och styra över sin tid. Här kan brudpar fira sitt bröllop med enbart sina gäster och här kan 60-årsfesten bli dygnet med nära och kära. Noors erbjuder också weekends för privatgäster, ofta med olika teman. Hos Noors står gästupplevelsen i centrum. Här agerar alla medarbetare i första hand värdar och värdinnor. Allas jobb är lika viktigt och man bemöter andra som medmänniska med lyhördhet och välvilja. Noors värnar med andra ord det som är besöksnäringens unicitet, nämligen att skapa goda upplevelser i kombinationen med det som är näringens profession - att ge ett gott bemötande. Hos Noors finns ett sunt förnuft närvarande, alla är lika mycket värda, att göra hållbara val när det är möjligt och att ekonomin måste vara sund. Efter snart 20 år är det bevisligen ett framgångsrikt koncept att hålla fast vid sina värderingar. Service och gästen i fokus är verkligen det som gäller för Noors och de har också belönats som bästa konferenshotell i SSQ Awards flera år och som ”Best Customer Experience” i HSMAI Awards. ( Vi har även vunnit: ”Bästa Service” hos SKD/Congrex bokningsbolag och blev utnämnda ”Årets samhällsengagerade näringslivsprofil” i Knivsta kommun – skall det stå med tycker vi?!) Nåt som också är värt att tillägga är att vi i största mån använder oss av lokala hantverkare och entreprenörer och handlar av lokala butiker allt för att gynna vår kommun och de som har sin verksamhet när vi håller till. Hur kan man få in det i texten? 3. Motivering: Huvudkriterium – Noors slott bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Beskriv hur ert förslag möter detta kriterium. Besöksnäringens hjärta och det som gör den unik är dess förmåga att skapa upplevelser som lever kvar hos besökaren. Det innovativa hos Noors handlar om att utveckla verksamheten och erbjudanden med tiden och trender, samtidigt som gästens upplevelse står i centrum. Här är lyx inte lika med exklusivitet, utan hög kvalitet och gott värdskap. Den nominerade bidrar därför till att lyfta värdskapet som en egen profession. Härigenom stärks besöksnäringen, det skapas jobb och det skapas oförglömliga upplevelser för gästen. Att kunna skapa framgång och konkurrenskraft genom att sätta gäster och medarbetare främst är en modell som stärker den svenska besöksnäringen. Som ett exempel på den nominerades nytänkande kring att skapa upplevelser för olika målgrupper har de under ett par somrar haft sommarpensionat för seniorer. Här får den äldre målgruppen möjlighet till att bli ompysslande, få umgänge, guldkant och anpassade aktiviteter. Ett hjärteprojekt som också visar på den drivkraft och genomförandeförmåga som finns hos den nominerade. 4. Motivering: Kunskapskriterium – Noors slott utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen och dess roll i samhället. Beskriv hur ert förslag möter detta kriterium. Noors slott bidrar med att sprida kunskap om det kulturarv slottet är. De värnar det historiska arvet och söker ny kunskap för att kunna förmedla och låta historian fortleva för nuvarande och kommande generationer. Noors slott är likt andra liknande besöksnäringsverksamheter viktiga bärare och identitetsskapare för platsen och samhället de finns på. De öppnar också slottet för allmänheten och har till exempel haft konstutställning i samarbete med flera lokala konstnärer. Noors slott deltar också i lokala aktiviteter och samverkar gärna med andra konferensanläggningar, som man ser stärker varandra. Noors delar gärna med sig av kunskap och erfarenheter till andra och är pigga på att hitta nya samarbeten. Noors slott är också en förebild när det kommer till att sprida kunskap om mångfald och människosyn. Noors tar till exempel emot personer från daglig verksamhet och är en förebild för andra genom sitt sätt att tala om och lyfta att också de är viktiga och bidrar utifrån sin förmåga. Vilka ord man använder och hur väljer att se på andra människor är viktigt för både individer och samhälle. 5. Motivering: Hållbarhetskriterium – Noors slott utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Beskriv hur ert förslag möter detta kriterium. Maten på Noors slott är en särskild upplevelse för sig – här skapas exklusivitet på hållbart sätt! Här arbetar man med att skapa välsmakande rätter med hög kvalitet, med närproducerade råvaror för aktuell säsong och presenterar sedan varje rätt på ett sätt som ger besökaren mersmak. Hos Noors är långsiktighet i hållbarhetsarbetet en naturlig utgångspunkt som integreras i det dagliga arbetet. Inställningen är att arbetet inte görs för gästernas eller den egna verksamhetens skull, utan för de generationer som kommer efter oss. Man arbetar efter devisen ”ständiga förbättringar” och att kunskap och engagemang hos medarbetare leder till hållbarhet i praktiken. Exempelvis så använder man sig av lokala leverantörer och ekologiska producenter både ur kvalitetssynpunkt men även för att i mesta möjligaste mån minimera transporter. Mat, som frukost och fika, läggs upp på små fat och fylls istället på efterhand, detta som ett led att i att minska matsvinnet. Den nominerade utmärker sig särskilt i arbetet med den sociala hållbarheten och har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet. Inkluderingen och synsättet gäller även personalen, där medarbetarskapet och teamet är en viktig del i framgången. Man återinvesterar resurser i sin personal och arbetar efter devisen” Mår vi bra så går det bra!” Hos Noors är alla lika mycket värda och allas insats är lika viktig för värdskapet och framgången. Den nominerande bidrar till att skapa en attraktiv arbetsmiljö och att bygga stolthet över att vara yrkesverksam inom besöksnäringen. 6. Sammanfattande motivering: Varför ert förslag bör bli Uppsala läns kandidat till Stora Turismpriset. Motiveringen ska vara kort. Cirka 300 tecken. Till Noors slott kommer människor från hela världen för att föra ostörda samtal och fatta kloka beslut, gifta sig med sitt livs kärlek eller fira något viktigt med sina vänner. Här utvecklas verksamheten i takt med tiden, men alltid med det mellanmänskliga i centrum. Med stor omsorg om både gäster och medarbete har detta familjeföretag framgångsrikt hittat sin nisch och levererar ett värdskap som sätter fingret på besöksnäringens unika förmåga att skapa oförglömliga upplevelser och bemötande som lever kvar i minnet. Ett uttryck för den nominerades nytänkande kring att skapa upplevelser för olika målgrupper är att de anordnar sommarpensionat för seniorer. Noors slott utmärker sig i arbetet med den sociala hållbarheten och har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet.

Årets Samhällsengagerade person

Motivering: Att alla kan bidra är ett motiv, passionerat inkluderande samhällsengagemang är ett annat. Årets samhällsengagerade näringslivsprofil har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att sprida sunda värderingar, kulturarv, mat och miljö. Vinnaren har dessutom verkat ökad integrering och gemenskap i Knivstabygden. Årets samhällsengagerade näringslivsprofil har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet. Noors slott - Sofia Hjärner

SSQ- Gästerna har utsett Noors Slott till Bästa Konferenshotell 3 år året i rad.

I tuff konkurrens med landets alla konferensanläggningar blev Noors Slott, för tredje året i rad, utsett till Bästa konferenshotell. Priset delades ut till Sveriges bästa hotell- och konferensanläggningar under branchminglet Lounge Event den på Stockholm waterfront. Som underlag hade tidningarna Affärsresenären och Kick Off nominerat 30 anläggningar i Sverige som SSQ följde under hela 2017. SSQ mäter vad som skrivs på de 170+ största ratingsiterna, däribland TripAdvisor, Booking.com, Expedia. Dessutom testar SSQ gästbemötandet på anläggningarna genom mystery shopping via telefon och e-post. De utvärderar även hemsidan där Noors slott fick högsta betyg. Priset för Bästa Konferenshotell gick till Noors Slott i Knivsta! – När jag tog emot priset på scenen fick jag frågan om varför vi tror att vi vinner i år igen. Jag håller fast vid att om medarbetare och ledning samarbetar väl och har roligt på arbetet så märks det och smittar av sig på våra gäster, säger Noors Slotts ägare Sofia Hjärner och förklarar: – På Noors strävar vi efter att bygga bemötande, service och värdskap inifrån och ut. Det handlar om att ta hand om alla som arbetar hos oss. Det ger medarbetarna energi att intressera sig för varje gäst som kommer över tröskeln till oss. Vi vet att gott värdskap kräver att du är ditt bästa jag varje dag och att vi ständigt jobbar med alla små detaljer samtidigt som vi hela tiden förbättrar oss! För oss som jobbar så är det förstås extra glädjande att det är kunderna som utsett oss till vinnare baserat på utvärderingar!

BEST CUSTOMER EXPERIENCE OF THE YEAR

Noors slott vann guld i kategorin årets bästa kundupplevelse (”Best Customer Experience of the Year”) i HSMAI Europe Awards i Amsterdam. Vi är så glada och tycker det är otroligt roligt att få ett så fint erkännande för vårt hårda arbete med att vara på topp. Vi vet att vi ger allt för att ge våra gäster den bästa tänkbara upplevelsen när ni besöker Noors slott för en konferens, ordnar bröllop eller spenderar en weekend hos oss. Men det är så roligt att få en sådan här fin internationell utmärkelse som bevis på att vi gör ett bra jobb.