NOMINERADE I STORA TURISMPRISET

Vi är så otroligt glada för att vi idag blivit nominerade av Uppsala län till ”Stora Turismpriset”.

Det är Tillväxtverket tillsammans med stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som varje år utser en vinnare. Det är nu trettionde året en vinnare utses. ”Stora Turismpriset” delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen.
Varje län utser en kandidat genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande. För Uppsala län är det Noors Slott som i år är nominerade. Motiveringen är lång och fantastiskt fin, och utgår från tre olika bedömningskriterier.

Huvudkriterium

Noors slott bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.

Besöksnäringens hjärta och det som gör den unik är dess förmåga att skapa upplevelser som lever kvar hos besökaren. Det innovativa hos Noors handlar om att utveckla verksamheten och erbjudanden med tiden och trender, samtidigt som gästens upplevelse står i centrum. Här är lyx inte lika med exklusivitet, utan hög kvalitet och gott värdskap. Den nominerade bidrar därför till att lyfta värdskapet som en egen profession. Härigenom stärks besöksnäringen, det skapas jobb och det skapas oförglömliga upplevelser för gästen. Att kunna skapa framgång och konkurrenskraft genom att sätta gäster och medarbetare främst är en modell som stärker den svenska besöksnäringen.

Som ett exempel på den nominerades nytänkande kring att skapa upplevelser för olika målgrupper har de under ett par somrar haft sommarpensionat för seniorer. Här får den äldre målgruppen möjlighet till att bli ompysslande, få umgänge, guldkant och anpassade aktiviteter. Ett hjärteprojekt som också visar på den drivkraft och genomförandeförmåga som finns hos den nominerade.

Kunskapskriterium

Noors slott utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen och dess roll i samhället.

Noors slott bidrar med att sprida kunskap om det kulturarv slottet är. De värnar det historiska arvet och söker ny kunskap för att kunna förmedla och låta historian fortleva för nuvarande och kommande generationer. Noors slott är likt andra liknande besöksnäringsverksamheter viktiga bärare och identitetsskapare för platsen och samhället de finns på. De öppnar också slottet för allmänheten och har till exempel haft konstutställning i samarbete med en lokal konstnär.

Noors slott deltar också i lokala aktiviteter och samverkar gärna med andra konferensanläggningar, som man ser stärker varandra. Noors delar gärna med sig av kunskap och erfarenheter till andra och är pigga på att hitta nya samarbeten.

Noors slott är också en förebild när det kommer till att sprida kunskap om mångfald och människosyn. Noors tar till exempel emot personer från daglig verksamhet och är en förebild för andra genom sitt sätt att tala om och lyfta att också de är viktiga och bidrar utifrån sin förmåga. Vilka ord man använder och hur väljer att se på andra människor är viktigt för både individer och samhälle.

Hållbarhetskriterium

Noors slott utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

Maten på Noors slott är en särskild upplevelse för sig – här skapas exklusivitet på hållbart sätt!
Här arbetar man med att skapa välsmakande rätter med hög kvalitet, med närproducerade råvaror för aktuell säsong och presenterar sedan varje rätt på ett sätt som ger besökaren mersmak.

Hos Noors är långsiktighet i hållbarhetsarbetet en naturlig utgångspunkt som integreras i det dagliga arbetet. Inställningen är att arbetet inte görs för gästernas eller den egna verksamhetens skull, utan för de generationer som kommer efter oss. Man arbetar efter devisen ”ständiga förbättringar” och att kunskap och engagemang hos medarbetare leder till hållbarhet i praktiken. Exempelvis så använder man sig av lokala leverantörer och ekologiska producenter både ur kvalitetssynpunkt men även för att i mesta möjligaste mån minimera transporter.  Mat, som frukost och fika, läggs upp på fat och fylls istället på efterhand, detta som ett led att i att minska matsvinnet.

Den nominerade utmärker sig särskilt i arbetet med den sociala hållbarheten och har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet. Inkluderingen och synsättet gäller även personalen, där medarbetarskapet och teamet är en viktig del i framgången. Man återinvesterar resurser i sin personal och arbetar efter devisen” Mår vi bra så går det bra!” Hos Noors är alla lika mycket värda och allas insats är lika viktig för värdskapet och framgången. Den nominerande bidrar till att skapa en attraktiv arbetsmiljö och att bygga stolthet över att vara yrkesverksam inom besöksnäringen.

Sammanfattande motivering

Till Noors slott kommer människor från hela världen för att föra ostörda samtal och fatta kloka beslut, gifta sig med sitt livs kärlek eller fira något viktigt med sina vänner. Här utvecklas verksamheten i takt med tiden, men alltid med det mellanmänskliga i centrum.

Med stor omsorg om både gäster och medarbete har detta familjeföretag framgångsrikt hittat sin nisch och levererar ett värdskap som sätter fingret på besöksnäringens unika förmåga att skapa oförglömliga upplevelser och bemötande som lever kvar i minnet. Ett uttryck för den nominerades nytänkande kring att skapa upplevelser för olika målgrupper är att de anordnar sommarpensionat för seniorer. Noors slott utmärker sig i arbetet med den sociala hållbarheten och har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet.

För att läsa motiveringen på Tillväxtverket för Noors slott klicka HÄR
För att se de andra nominerade företagen för i år, se HÄR

Läs Region Uppsalas pressmeddelande HÄR
Läs Knivsta kommuns pressmeddelande HÄR

Vi ser oss som vinnare genom att vara nominerade och få representera Uppsala län, så otroligt glada!
När vi läste nomineringen blev vi alldeles varma i kroppen att Knivsta kommun har noterat så många av våra detaljer och ser hur vi jobbar både för gäster, och för varandra där alla har lika värde att de skickade in och nominerade oss bland alla företag och organisationer i Uppsala län.

Den 6 december presenteras årets vinnare och vi väntar med spänning!