Vi berättar aldrig om de konferenser och möten som äger rum på slottet förutom då vi fått godkännande från arrangör och deltagare. Men just detta möte som ägde rum i november 2006 finns omnämnt i en bok så därför bedömer vi det som offentligt och ok att berätta om.

Carl-Henric Svanberg var då VD för Ericsson och hösten 2006 fick han ett telefonsamtal från Steve Jobs. Apple hade kört fast i patentförhandlingarna med Ericsson och Steve Jobs hade för vana att själv ta över de svåraste problemen i Apples projekt. Nu var Apple tvungen att komma fram till en lösning i patenttvisten med Ericsson för att kunna lansera den första versionen av sin telefon: Iphone.

Steve Jobs sa att han skulle befinna sig i Europa den 17 november. Carl-Henric Svanberg kunde bara säga en plats i Europa så kunde Steve Jobs komma och diskutera patentärendet personligen med honom.

Ericssons VD föreslog att de skulle träffas på Noors slott ett par timmar innan Ericssons koncernledning skulle äta middag.

Steve Jobs anlände till Noors slott och innan middagen hade de båda kommit överens om en lösning på tvisten. Steve Jobs lämnade slottet på kvällen den 17 november 2006 med den överenskommelse han hoppats på. Och två månader senare presenterar Steve Jobs Apples första version av Iphone. En apparat som totalt svängde om hela mobilbranchen och var startskottet för att vi alla började använda internet i mobilen.

Kan hända har fler så avgörande möten och överenskommelser träffats på Noors slott. Och säkert kommer fler sådana beslut och överenskommelser att träffas här framöver.

Boka in ert viktiga möte och konferens hos oss nu!

 

 

Denna episod finns att läsa om i boken ”Ericssons kris och resan tillbaka” av Åsa Lindskog.

Foto: Matthew Yohe, licens: CC BY-SA 3.0