De flesta slott och herrgårdar runtom i Sverige har spökhistorier och myter om osaliga andar. Så även vi på Noors slott. Vår spökhistioria härstammar från år 1898. Förvattaren Verner von Heidenstam bodde på slottet under ett helt år och skrev på sitt verk om Karl XIIs Karoliner.

Så här lyder författarens egna ord om när Karl XII hemsökte honom.

”Utanför mitt skrivrum låg två stora, på natten nästan beckmörka rum, med väggarna fulla av gamla släkttavlor. Där fanns även ett stort ryttarporträtt av Karl XI. När jag som bäst arbetade med avslutandet av kapitlet om Karl XII:s död i Fredrikshald, -klockan var väl två på natten, hörde jag steg och ett pinglande skramlande ljud. Jag såg upp och i den mörka dörröppningen stod ingen mindre än min hjälte Karl XII själv, i fältuniform. Hans ansikte var vitt som gips. Handskarna var vita. Vålnaden satte sig i en stol med värjan över knät och sade med klar röst:

– Det där som du skriver, kan ju vara riktigt och sant, men du glömmer en sak. Sista natten åkallade jag Gud. Minns det.

Därpå var vålnaden borta. Jag skyndade ner och väckte min fru och berättade om spöksynen. Därefter infogade jag med djup känsla vålnadens ord i min berättelse. Ingen vet hur poesin parar vidskepelse med vetande. Kanske är det ur just den föreningen som sanningen destilleras fram. Med denna spökhistoria vill jag nu sluta för idag…”

/V von Heidenstam, år 1898.

Bilden ovan är på Heidenstams rum på slottet där han satt och skrev på sitt verk. Det ståtliga porträttet på Karl XII hänger fortfarande i salen bredvid. Men Karl XII måste ha blivit nöjd med Verner von Heidenstams verk för han har vi inte sett röken av sedan dess.

Vi kan både erbjuda garanterad spökfri konferens och övernattning på slottet. Men vi kan även berätta vilka upplevelser vi och våra gäster upplevt. Vi är tacksamma för att det är trevliga och snälla spöken.