Nyhet februari 2019: Noors slott är ej längre till salu. För det har genomförts ett generationsskifte på Noors slott. Nytt ägarpar och ny ägare av fastigheten sedan februari 2019. Mer om det här. 

Genom tiderna så har vi haft många ägare på slottet!

Namnet Noor omnämns i handskriftskällor redan år 1364 då riddaren Bengt Nilsson står som ägare till mark i Säby och Noor, i Knivsta socken.
Gården Noor är bildad av tre hemman. Det ena sedan tidigare ursprungligen kyrkogods, ett annat sedan tidigare ägt av frälse, det tredje är ett gammalt kronohemman.

1588 och 1606 står Tönnes Eriksson Tott som ägare till två av ovan nämnda hemman.

1616  ärvdes dessa av Lars Tönnesson Tott
* Karin Tönnesdotter Tott ärvde därefter (syster), (gift med Henrik Stöör)
* Henrik Stöör arrenderar därefter hustruns arv. H Stöör hävdar ägarrätt till tre hemman genom kunglig förläning. Noor omnämns som säteri 1631.
* Gunilla och Ermegård Tott ärver därefter 1635 (efter systern Karin Tönnesdotter)

1648 ärvdes Noors tre hemman av Brita Tott (halvsyster), (gift med William Grey)
1653 i dito ägo hos Ebbla Månesköld (änka efter Erik Tott)
1670-t i ägo hos Märta Eriksdotter Tott (deras dotter) (kvarstannade till sin död 1681)
1681 – 1686 i Märta Totts arvingars ägo, varefter kronan indrogs som donationsgods till kronan 1686.

1686  Kronan, genom Konung Carl XI

1686-1709  Nils Gyldenstolpe, greve, genom inköp

1709-1761  Ulrik Nils Gyldenstolpe (Son till Greve Gyldenstolpe)

1761-1789  Carl Hermelin, genom inköp

1789-1820  Samuel Gustaf Hermelin

1820-1865  Carl Samuel Hermelin

1865-1890  Fredrik Samuel Hermelin

1890-1917/18 Eugéne Hermelin

1917/1918- 1942  Theodor Bernstone, Ruth Bernstone

1942-1981 Einar Andersson (därefter arv Ljungberg 1967-81)

1981-1996  Lars Lindblom (Alfastiftelsen)

1996 -2005 Raija Iseskog

2005 -2019 Noors slott AB Sofia Hjärner / Stina Fredriksson

From 2019: Verksamheten: Sofia och Håkan Hjärner. Fastigheten: Landia AB.

Mer om generationsskiftet 2019 här. 

Mer om Noors slotts historia kan du läsa här.