Vår miljö på Noors slott är vacker och den visar vi gärna upp på vår Facebooksida, Instagram och även här. Men det som kanske allt göra våra konferensgäster så nöjda  är det här gänget. För vi står alltid på tå för våra gäster. Och det tror vi är en ännu större orsak än vår vackra miljö och omgivning.

För det är vi som gör maten, serverar och servar er med allt ni behöver för en lyckad konferens.

När man väljer att hyra hela vårt slott för sin konferens så kan man vara helt säker på att konferensen kommer att vara helt ostörd från andra. De enda som finns på vårt avskilda slott kommer då att vara vi som ser till att konferensen blir så lyckad som möjligt.

En mellanvariant ifall avskildhet inte är superviktigt under själva konferensen men ni skulle vilja ha slottet för er själva på kvällen så går även det att boka konferensen med alternativet exklusivitet på kvällen. Detta är ett populärt alternativ för bland annat internationella ledningsgrupper som vill ta vara på tillfället att mötas och umgås och fortsätta dagens samtal under mer otvungna former.

Välkomna till oss med er bokning av den variant av konferens som passar er!

Vi lovar att behandla er som kungar