Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete finns med i allt vad vi gör om dagarna och i vårt dagliga arbete. Vi lägger stort fokus på det sociala ansvaret där samhällsengagemang ligger oss varmt om hjärtat och där våra medarbetare är vårt viktigaste resurs och vi lever efter devisen ”Mår vi bra så går det bra”. Den miljömässiga delen som energieffektivisera, källsortera och ständigt minska svinn är en självklarhet för oss. Ur ett ekonomiskt perspektiv så tänker vi och arbetar långsiktigt vilket är en trygghet för våra medarbetare.

Större organisationer behöver ofta systematisera sitt hållbarhetsarbete och dokumentera det noggrant. Vi är dock ett litet företag med 14 anställda. Miljö och social hållbarhet är ämnen vi pratar om dagligen och vid våra veckomöten. Vi är hela tiden nära driften och tar snabba beslut och åtgärder. För oss är det viktigaste att tänka efter i allt vi gör och förändrar om det verkligen är det mest hållbara vägen att gå både när det sociala aspekter, värnandet om nuvarande och framtida miljö och ekonomiskt långsiktighet. Denna policy berättar hur vi arbetar systematiskt och vilka åtgärder vi vidtagit. När du läser den har vi säkert gjort ytterligare förändringar och justeringar av vårt sätt att arbeta.

Miljöpolicy

Att arbeta för miljön är  kanske det viktigaste vi har att göra. Inte för vår egen eller för våra gästers skull, utan för kommande generationers.

Som en liten konferensanläggning som jobbar med konferens, bröllop och fest är vår strategi att med kunskap och engagemang öka insikten om vad som händer med vår miljö och steg för steg skapa ett mer och mer miljömedvetet företag, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för små och stora beslut. På så sätt blir arbetet för minskat svinn, bättre miljöval och krav på leverantörerna inte en policy på papper utan ett ständigt pågående arbete.

Rent konkret går det till så här.

Social hållbarhet

På Noors ser vi social hållbarhet som en nödvändig del av vår verksamhet. För att vi ska kunna ta hand om våra gäster och ge dem en på alla vis god upplevelse – vilket är vår affärsidé – krävs att vi tar hand om medarbetare, framtida medarbetare och är en genuint människovänlig verksamhet.

Här är några av våra nuvarande insatser för social hållbarhet:

 • Ett av våra viktigaste insatser för den sociala hållbarheten är att arbeta med medarbetare från Knivsta dagligverksamhet som är en sysselsättning för funktions nedsatta. Flera gånger i veckan kommer 2-5 personer till oss för att arbeta några timmar. Hela personalen involveras för att se till att alla har rätt att komma till ett arbete, ha tider att passa, får tillhöra ett sammanhang och att ha arbetskollegor. Vi får gengäld många fina samtal, roliga skratt och hjälp i olika sysslor i det dagliga arbetet som vi gör inomhus och utomhus.
 • Vi har även vid flera tillfällen haft lärlingar och personer som arbetsprövar på Noors Slott. Då får de gå utbildning hos oss och arbeta på en arbetsplats där de lär sig alla grunder om matlagning, servering och på så sätt få utbildning.
 • Vi involverar alla våra medarbetare i arbetet att ta hand om lärlingar och personers om arbetsprövar vilket ofta ger mycket tillbaka i form av förståelse och empati och insikter i pedagogiskt arbete.
 • Alla våra medarbetare får hälsobidrag varje år för att säkerställa minska riskerna för negativ fysisk och psykisk påverkan av arbetet samt 1 massage per månad.
 • Noors erbjuder, till skillnad från många roller i besöksnäringen, ett omväxlande arbete med många olika arbetsuppgifter och intensivt samarbete vilket främjar medarbetarnas fysiska och psykiska arbetmiljö.
 • Vill personalen gå en externa kurser så är det något som vi främjar och leder till utveckling av individ och företag.
 • Varje år ges skolungdomar möjligheten att praktisera och extrajobba hos oss för att få erfarenhet av arbetsmarknaden och prova serviceyrken. På det sättet bidrar vi till framtida kompetensförsörjning. Vi tar gärna emot ungdomar men bara om de själva vill vara hos oss och bara om de själva kontaktar oss med sin ansökan.

Miljömässig hållbarhet

Vår strategi är att med kunskap och engagemang öka insikten om vad som händer med vår miljö och steg för steg skapa ett miljömedvetet företag, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar.

Att arbeta för miljön är ett stort steg, och ibland ett långsamt framåtskridande arbete. Det kan ibland kännas trögt när framstegen och belöningarna inte syns med detsamma. Icke desto mindre är detta kanske det viktigaste vi har att göra. Inte för vår egen eller för våra gästers skull, utan för kommande generationers.

I vår dagliga gärning strävar vi alltid efter att ta till oss nya kunskaper om vår miljö. Genom en målmedveten och långsiktig satsning har vi skapat en ökad kunskap och miljömedvetenhet bland personalen som vi är stolta över. Vi känner att vi kommit en bra bit på väg i vårt miljöarbete och framförallt att vi bedriver det aktivt med kontinuerlig dialog om nya steg för att bli så en miljövänlig verksamhet som möjligt.

Vi arbetar med den ekologiska hållbarheten genom att sortera:

  • Matavfall
  • Hård och mjuk plast
  • Tidningspapper
  • Kartonger
  • Glas, färgat och ofärgat
  • Batterier och Glödlampor
  • Metall
  • Farligt avfall
 • Köket arbetar i så lång utsträckning det är möjligt med lokala och ekologiska råvaror.
 • Vi håller nere antalet leveranser för att minimera transporten. Vi tvättar t ex all frotté på plats istället för att köras iväg på tvätt.
 • Vi väljer att köpa större volymer istället för fler mindre leveranser.
 • Våra leverantörer samkör sina leveranser för att utsläppen av koldioxid ska minimeras. Och vi säkerställer att våra leverantörer även själva arbetar kontinuerligt med sin egen miljöpolicy.
 • Vi vet att matsvinnet är vår största miljöpåverkan så vi lägger upp mat på små fat till frukost och fika, som vi fyller på. Eftersom vi vet hur många gäster som kommer till oss för lunch, fika och middag så tillagas det måltider för rätt antal och på så sätt får vi väldigt lite matsvinn. All vår varma mat går direkt från köket, portionerat per tallrik och antalet gäster. Den varma mat som blir över läggs i matlådor, kyls ner och serveras som personalmat till kvällspasset.
 • Istället för plast- eller engångsflaskor med bordsvatten så fyller vi på våra vackra Noors-flaskor med bubbelvatten från tapp och egen brunn.
 • Våra rengöringsmedel är miljömärkta och vi använder oss av bergvärme för uppvärmningen av alla våra byggnader.
 • Vi använder inga engångsmaterial till sovrummen eller på frukosten.
 • Där det går använder vi lågenergilampor och vi har installerat rörelsedetektorer i gemensamma utrymmen. Vi byter inte fungerande lampor utan när en lampa går sönder byter vi den till lågenergi.
 • I stort sett alla engångsartiklar är utbytta. I de få fall vi använder så är det efter krav från miljöenheten/kommunen såsom engångshandskar.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer, att de erbjuder oss miljömärkta produkter som uppfyller våra krav samt har låg miljöpåverkan av transport.

Vi har valt att servera vegetarisk mat tisdagar och torsdagar, men frågar alltid så att gästen känner sig ok med det. Om inte så lägger vi till protein så att alla blir nöjda och glada.

Vi påminner våra gäster genom information:
–  Att endast ta så mycket kaffe ni tror ni dricker upp
– Önskas städning av rummet så hängs en notis ut på dörren

All personal uppmanas att samåka till arbetspassen och vid ev. personalaktiviteter så fyller vi bilarna för att umgås och spara på miljön. Företagsledning åker elbil och laddar bilen när elpriserna är som lägst.

Vi uppmanar våra gäster att samåka eller nyttja de kommunala transportmedel när de kommer till oss.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet som affärsdrivande företag är för oss dels att stå för en trygghet och långsiktighet som arbetsgivare verksamhet och dels att prioritera långsiktig ekonomisk hållbarhet över kortsiktiga vinster. I dessa mål finns också en omsorg som går utanför vårt bolag och omfattar det lokala näringslivet.

Vi arbetar med ekonomisk hållbarhet på många olika sätt:

 • Genom att se till att vi är ett lönsamt bolag så ger vi trygghet och stabilitet till våra anställda.
 • Genom lokala samarbete av leverantörer och hantverkare så bidrar vi till bra företagsklimat i den kommun vi verkar i och att om vi alla hjälps åt så gynnas alla av det. Varan eller tjänsten kanske inte alltid är den billigaste men att få fler företag att överleva genom god gemenskap så kommer vi alla att överleva längre. Vi samarbetar därför tätt och söker lokala leverantörer.
 • Vi följer självklart de många regelverk och egenkontrollsprogram som reglerar verksamheter för besöksnäring och har nära dialog med kommunala förvaltningar och myndigheter i frågor om hälsoskydd, miljö, brandskydd mm.
 • Vi är medlemmar i branschorganisationen Visita och tillsammans med Svensk Näringsliv tillgång till branschkunskap som vi som liten aktör behöver för att hålla oss ajour med de många kunskapsområden vi behöver bevaka.
 • Vi har kollektivavtal som omfattar all personal och om behov dialog med fackliga organisationer.
 • Vi ser kontinuerligt över våra rutiner och kan vi effektivisera mer så gör vi gärna det.
 • Vi har exempelvis bytt ut vårt ekonomisystem, bokningssystem och telefonväxel för att lagra all data i molnet.
 • En öppen verksamhet. När vi tog över Noors verksamhet präglades den av exklusivitet och slottet var en okänd del av Knivsta. Det har varit viktigt för oss att ändra den bilden och göra Noors tillgängligt. Idag ser vi gärna att lokala företag besöker oss och använder våra tjänster likaså vi vill se Knivstabor som gäster hos oss.
 • Personligt engagemang från ägare med familj och en aktiv styrelse. Vi leder verksamheten på flera sätt, både med personligt engagemang i drift och utveckling och genom att använda externa rådgivare i styrelse och kritiska situationer. Förmågan att fatta aktiva beslut och genomföra dem med personligt engagemang gjorde att vi exempelvis klarade pandemin 2020-2021 genom oförtrutet arbete och med bibehållen personal och begränsade ekonomiska förluster.

Genom sunt förnuft och eftertänksamhet så finns det hela tiden saker vi kan göra för varandra, klimatet och den ekonomin vi befinner oss i.

Vi tror på samarbete, gemenskap och glädje – då kommer man långt!

Sofia & Håkan Hjärner