Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete finns med i allt vad vi gör om dagarna och i vårt dagliga arbete. Vi lägger stort fokus på det sociala ansvaret där samhällsengagemang ligger oss varmt om hjärtat och där våra medarbetare är vårt viktigaste resurs och vi lever efter devisen ”Mår vi bra så går det bra”. Den miljömässiga delen som energieffektivisera, källsortera och ständigt minska svinn är en självklarhet för oss. Ur ett ekonomiskt perspektiv så tänker vi långsiktigt och trygghet för våra medarbetare. Att dela in vårt hållbarhetsarbete i flera steg och delmål gör att vi hela tiden känner att vi lär oss och utvecklas likväl vi bidrar till ett mer hållbar framtid. För oss är det viktigt att tänka efter i allt vi gör och förändrar om det verkligen är det mest hållbara vägen att gå både när det socialt, miljö och ekonomiskt fördelaktigt.

Miljöpolicy

Att arbeta för miljön är detta kanske det viktigaste vi har att göra. Inte för vår egen eller för våra gästers skull, utan för kommande generationers.

Som en liten konferensanläggning som jobbar med konferens, bröllop och fest är vår strategi att med kunskap och engagemang öka insikten om vad som händer med vår miljö och steg för steg skapa ett mer och mer miljömedvetet företag, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för små och stora beslut. På så sätt blir arbetet för minskat svinn, bättre miljöval och krav på leverantörerna inte en policy på papper utan ett ständigt pågående arbete.

Rent konkret går det till så här: Då vi är ett litet företag med 14 anställda så är miljön ett ämne vi pratar om dagligen och vid våra veckomöten, vi är hela tiden nära driften och tar snabba beslut och åtgärder.

Social hållbarhet

Ett av våra viktigaste arbeten som vi ser det på Noors är att se och samtala och arbeta med våra kära medarbetare från Knivsta daglig verksamhet. Flera gånger i veckan kommer 2-5 personer till oss för att arbeta. Vi känner stort ansvar till att alla har rätt att komma till ett arbete, ha tider att passa, får tillhöra ett sammanhang och att ha arbetskollegor. Vi får gengäld många fina samtal, roliga skratt och hjälp i det dagliga arbetet som vi gör såsom, diska, duka, vika handdukar, kratta löv i parken, kratta våra grusgångar mm mm

Vi har även vid flera tillfällen haft lärlingar hos oss som känner att sitta vid skolbänken inte ligger dem i fatet. Då får de gå utbildning hos oss och arbeta på en arbetsplats där de lär sig alla grunder om matlagning, servering och på så sätt få utbildning. Finns även personer som varit långtidssjukskrivna som inte alls har det lätt att komma ut i arbetslivet som vi välkomnar till oss och ger dem livsglädje, någon att äta lunch med och lite liv och rörelse.

Vi involverar alla våra medarbetare i detta arbete och alla känner att det ger oss väldigt mycket tillbaka. Alla våra medarbetare får hälsobidrag varje år för att hålla oss i form och utbildning internt är en självklarhet. Vill man gå en externa kurser så är det något som vi främjar och leder till utveckling av individ och företag.

Vi ser gärna att ungdomar extra jobbar hos oss för att tidigt ges möjligheten att se hur det fungerar på en arbetsplats och Vi tror att genom att få arbeta i serviceyrket så kommer de bära med sig den viktiga aspekten att en glad, pigg, trevlig person alltid kommer ha nytta av det i sina framtida yrken 😉

Varje år ges skolungdomar möjligheten att praktisera på olika arbetsplatser, vi tar gärna emot dem men bara om de själva vill vara hos oss och bara om de själva kontaktar oss med sin ansökan. På Noors slott är alla välkomna!

Miljömässig hållbarhet

Vår strategi är att med kunskap och engagemang öka insikten om vad som händer med vår miljö och steg för steg skapa ett miljömedvetet företag, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar.

Att arbeta för miljön är ett stort steg, och ibland ett långsamt framåtskridande arbete. Det kan ibland kännas trögt när framstegen och belöningarna inte syns med detsamma. Icke desto mindre är detta kanske det viktigaste vi har att göra. Inte för vår egen eller för våra gästers skull, utan för kommande generationers.

Genom sunt förnuft, målmedveten och långsiktig satsning har vi skapat en miljömedvetenhet bland personalen som vi är stolta över. Vi känner att vi kommit en bra bit på väg i vårt miljöarbete.

I vår dagliga gärning strävar vi alltid efter att ta till oss nya kunskaper om vår miljö.

Vi sorterar idag:

  • Matavfall
  • Hård och mjuk plast
  • Tidningspapper
  • Kartonger
  • Glas, färgat och ofärgat
  • Batterier och Glödlampor
  • Metall
  • Farligt avfall

Vi väljer att köpa mer åt gången istället för fler leveranser. Våra leverantörer samkör sina leveranser för att utsläppen av koldioxid ska minimeras. Och vi säkerställer att våra leverantörer även själva arbetar kontinuerligt med sin egen miljöpolicy.

Vi vet att matsvinnet är vår största miljöpåverkan, så vi lägger upp mat på små fat till frukost och fika, som vi fyller på och på så vis minskar vi matsvinnet. Eftersom vi vet hur många som kommer till oss för lunch, fika och middag så tillagas det måltider för rätt antal och på så sätt får vi väldigt lite svinn. All vår varma mat går direkt från köket, portionerat per tallrik och antalet gäster. Den varma mat som blir över läggs i matlådor, kyls ner och serveras som personalmat till kvällspasset.

Istället för plast- eller engångsflaskor med bordsvatten så fyller vi på våra vackra Noors-flaskor med bubbelvatten från tapp och egen brunn.
Våra rengöringsmedel är miljömärkta och vi använder oss av bergvärme för uppvärmningen av alla våra byggnader.
Vi använder inga engångsmaterial till sovrummen eller på frukosten.

Där det går använder vi lågenergilampor och vi har installerat rörelsedetektorer i gemensamma utrymmen. Vi byter inte fungerande lampor utan när en lampa går sönder byter vi den till lågenergi.

I stort sett alla engångsartiklar är utbytta, i de få fall vi använder så är det efter krav från miljöenheten/kommunen såsom engångshandskar.

Vi ställer krav på våra leverantörer, att de erbjuder oss miljömärkta produkter som uppfyller våra krav samt har låg miljöpåverkan av transport.

Vi har valt att servera vegetarisk mat tisdagar och torsdagar, men frågar alltid så att gästen känner sig ok med det. Om inte så lägger vi till protein så att alla blir nöjda och glada.

Vi påminner våra gäster genom information
–  Att endast ta så mycket kaffe ni tror ni dricker upp
– Önskas städning av rummet så hängs en notis ut på dörren

All personal uppmanas att samåka till arbetspassen och vid ev. personalaktiviteter så fyller vi bilarna för att umgås och spara på miljön. Företagsledning åker elbil och laddar bilen när elpriserna är som lägst.

Vi uppmanar våra gäster att samåka eller nyttja de kommunala transportmedel när de kommer till oss.

Ekonomisk hållbarhet

Genom att se till att vi är ett lönsamt bolag så ger vi trygghet och stabilitet till våra anställda. Genom lokala samarbete av leverantörer och hantverkare så bidrar vi till bra företagsklimat i den kommun vi verkar i och att om vi alla hjälps åt så gynnas alla av det. Varan eller tjänsten kanske inte alltid är den billigaste men att få fler företag att överleva genom god gemenskap så kommer vi alla att överleva längre. Vi ser kontinuerligt över våra rutiner och kan vi effektivisera mer så gör vi gärna det. Vi har bytt ut vårt ekonomisystem, bokningssystem och telefonväxel för att lagra all data i molnet. Vi ser gärna att lokala företag besöker oss och använder våra tjänster likaså vi vill se Knivstabor som gäster hos oss. Under alla våra år som företagare så har vi haft en styrelse som kontinuerligt ses för att driva bolaget framåt både genom uppgång och även nedgång. Vi har även en aktiv ledningsgrupp som arbetar med företagets dåtid, framtid och framförallt våra medarbetares bästa och säkerhet.

Genom sunt förnuft och eftertänksamhet så finns det hela tiden saker vi kan göra för varandra, klimatet och den ekonomin vi befinner oss i.

Vi tror på samarbete, gemenskap och glädje då kommer man långt!

// Sofia & Håkan Hjärner