Hållbarhet och miljö på hotell

Vi har hållbarhet och miljötänk med i allt vårt arbete. Allt ifrån inköp av råvaror och att vi försöker hålla nere antalet leveranser för att minimera transporten. Vi lägger upp mat (frukost, fika osv) och det vi serverar på fat som vi fyller på och på så vis minskar vi matsvinnet. Istället för plast- eller engångsflaskor med bordsvatten så fyller vi på våra vackra Noors-flaskor med bubbelvatten från tapp.

Kunskap och engagemang är nyckeln

Vår strategi är att med kunskap och engagemang öka insikten om vad som händer med vår miljö och steg för steg skapa ett miljömedvetet företag, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar.

Att arbeta för miljön är ett stort steg, och ibland ett långsamt framåtskridande arbete. Det kan ibland kännas trögt när framstegen och belöningarna inte syns med detsamma. Icke desto mindre är detta kanske det viktigaste vi har att göra. Inte för vår egen eller för våra gästers skull, utan för kommande generationers.

Genom sunt förnuft, målmedveten och långsiktig satsning har vi skapat en miljömedvetenhet bland personalen som vi är stolta över. Vi känner att vi kommit en bra bit på väg i vårt miljöarbete.

I vår dagliga gärning strävar vi alltid efter att ta till oss nya kunskaper om vår miljö.

Källsortering

Vi sorterar idag:

  • Matavfall
  • Hård och mjuk plast
  • Tidningspapper
  • Kartonger
  • Glas, färgat och ofärgat
  • Batterier och Glödlampor
  • Metall
  • Farligt avfall

 

Hållbarhet i alla avseenden

Vi använder inga engångsmaterial till sovrummen eller på frukosten. Köket arbetar i så lång utsträckning det är möjligt med lokala och ekologiska råvaror.

Våra leverantörer samkör sina leveranser för att utsläppen av koldioxid ska minimeras. Och vi säkerställer att våra leverantörer även själva arbetar kontinuerligt med sin egen miljöpolicy.

Där det går använder vi lågenergilampor och vi har installerat rörelsedetektorer i gemensamma utrymmen.

Våra rengöringsmedel är miljömärkta och vi använder oss av bergvärme för uppvärmningen av alla våra byggnader.