Varje rum och varje vrå på Noors slott bär på så mycket historia. Så det är ingen underdrift att påstå att man får känna historiens vingslag då man firar sitt bröllop eller har en konferens i våra lokaler. Ett av rummen man kan ha som grupprum eller matsal under en konferens på Noors slott är Greve Gyldenstolpes bokrum. Detta rum var under en lång period ett förråd. Men när slottet var klart år 1695 var detta det rum som inreddes för grevens privata bibliotek. Här förvarades delar av den Gyldenstolpeska boksamlingen samt godsets handskrifter och gårdshandlingar, vilka idag finns bevarade på Kungliga biblioteket och Riksarkivet i Stockholm.

Mellan åren 2007 – 2011 genomgick rummet en s.k. antikvariarisk restaurering. Vid restaureringen tog man varsamt fram den bevarade fasta snickeriinredningen från 1600-talet såsom golv, tak och detaljer. Och samtidigt återfördes tavlor och olika föremål i rummet. Ursprunglig målerikulör på snickeri och väggar är återställd. Delar av den Hermelinska boksamlingen  som tillhör Noor förvaras nu åter här på slottet.

Bokrummet på Noors slott är ett av landets få bevarade bokkammare från 1600-talet. Så det är inget vanligt rum att ha kreativa workshops, konferenser, grupparbeten eller styrelsesammanträden i.

En av de inramade gamla dokumenten som finns på väggen i rummet är en inventarielista från ”Segersta säteri” och någonting om ”Huskår”. Av inventarielistan att döma verkar det vara en förteckning på utrustning för en kavallerist med karbin och allt. De kunde verkligen skriva vackra bokstäver förr men kan du uttyda all text i dokumentet?