Restriktioner, rekommendationer och nu en pandemilag. Vi blir nästan osäkra själva så vi vill hjälpa er med hur man ska tolka reglerna. Får man ordna en konferens eller ett bröllop/fest?
-Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen och därmed inte heller av kravet på begränsning till högst åtta deltagare vid privata sammankomster enligt 6 kap. 1 § i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen).

Är det en allmän sammankomst?
-Om en kurs eller en konferens på ett hotell eller en konferensanläggning skulle bedömas vara en allmän sammankomst i ordningslagens mening så omfattas den däremot av pandemilagen och därmed även av kraven på begränsningar av antalet deltagare (för närvarande högst åtta) vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt 3 kap. i begränsningsförordningen.

Innebörden av ovanstående är att det är möjligt att på hotell och konferensanläggningar arrangera kurser och konferenser för företag, föreningar och andra privata sammanslutningar även med fler än åtta deltagare. En kurs eller en konferens som riktar sig till allmänheten – och inte hålls för exempelvis ett företag, en förening eller annat slutet sällskap – eller dit allmänheten har tillträde kan däremot vara att betrakta som en allmän sammankomst som har en begränsning till högst åtta deltagare enligt gällande regler.

Hur kan man säkerställa att man inte bryter mot någon regel?
-Vid osäkerhet beträffande frågan om ett visst arrangemang är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning bör samråd ske med Polismyndigheten.

Om kurs- och konferensverksamhet hålls i lokaler som utgör ett serveringsställe så gäller bestämmelserna om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter i anslutning till den lagen. Detta innebär bland annat att gästerna ska sitta ned med mat och dryck, att högst fyra personer får sitta ned tillsammans och att sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.

Vad gäller för tex bröllop?
På serveringsställen är det även tillåtet att arrangera andra privata sammankomster såsom exempelvis bröllopsfester och begravningskaffe med fler än 8 personer, så länge de trängselregler som gäller vid sedvanlig restaurangverksamhet följs.

Alla verksamheter är skyldiga att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 och att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Hur vi jobbar med att säkerställa Noors Slott, läs mer här!
Har du minsta fundering så tveka inte över att kontakta oss, 018-38 05 00