Miljöpolicy

Vår strategi är att med kunskap och engagemang öka insikten om vad som händer med vår miljö och steg för steg skapa ett miljömedvetet företag, där alla känner sig delaktiga och tar ansvar.

Att arbeta för miljön är ett stort steg, och ibland ett långsamt framåtskridande arbete. Det kan ibland kännas trögt när framstegen och belöningarna inte syns med detsamma. Icke desto mindre är detta kanske det viktigaste vi har att göra. Inte för vår egen eller för våra gästers skull, utan för kommande generationers.

Genom sunt förnuft, målmedveten och långsiktig satsning har vi skapat en miljömedvetenhet bland personalen som vi är stolta över. Vi känner att vi kommit en bra bit på väg i vårt miljöarbete.

I vår dagliga gärning strävar vi alltid efter att ta till oss nya kunskaper om vår miljö.

Vi sorterar idag:
Matavfall
Hård och mjuk plast
Tidningspapper
Kartonger
Glas, färgat och ofärgat
Batterier och Glödlampor
Metall
Farligt avfall

Vi använder inga engångsmaterial till sovrummen eller på frukosten.
Köket arbetar i så lång utsträckning det är möjligt med lokala och ekologiska råvaror.
Vi använder oss av företag som samkör sina leveranser för att utsläppen av koldioxid ska minimeras. Samt själva arbetar kontinuerligt med sin egen miljö policy.
Vi serverar eget kolsyrat vatten i konferenslokalerna och till våra måltider
Vi använder lågenergilampor där det går och vi har installerat rörelsedetektorer i gemensamma utrymmen.
Vi använder endast miljömärkta rengöringsmedel
Vi har bergvärme i alla våra byggnader.